Skontaktuj się z nami

 

666 201 222

666 201 333

 

ekoraporty@ekoraporty.com

info@greenprojekt.pl

Od 2009 r. specjalizujemy się w przygotowaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, w szczególności zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dokumentacji niezbędnych dla uzyskania przez podmioty gospodarcze decyzji administracyjnych.

Sporządzamy ponadto opracowania planistyczne dla Samorządów lokalnych, prowadzimy doradztwo prawne w zakresie przepisów dotyczących ochrony i inżynierii środowiska.

 

Przygotowujemy dokumentacje niezbędne do uzyskania tzw. decyzji środowiskowej:

 

• Karty informacyjne przedsięwzięcia

• Raporty o oddziaływaniu na środowisko

 

Ponadto opracowujemy:

 

• Zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia

• Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego

• Analizy oddziaływania akustycznego

• Programy ochrony środowiska (POŚ)

• Plany gospodarki odpadami (PGO)

• Rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska

• Raporty KOBiZE

 

oraz  inne opracowania związane z obowiązkiem pozyskania właściwych decyzji administracyjnych i bieżącymi obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

www.ekoraporty.com | www.greenprojekt.pl