05 listopada 2021

Decyzja środowiskowa

Potrzebujesz decyzji środowiskowej?

Kompleksowo opracujemy wniosek. Przygotujemy niezbędne załączniki, tj.:

- Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

- Raport o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ)

Dowolna lokalizacja inwestycji na terenie kraju.

Najwyższa jakość merytoryczna przygotowywanych dokumentacji. Kilkunastoletnie doświadczenie!

Sporządzamy także inne opracowania z zakresu ochrony środowiska:

- Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego

- Zgłoszenia instalacji

- Rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska

- Inne opracowania

Pomagamy również w sprawach skomplikowanych, procesach odwoławczych oraz w przypadku konfliktów społecznych.

Posiadamy bogate doświadczenie w kontaktach z urzędami.

Zapraszamy do współpracy!

www.ekoraporty.com | www.greenprojekt.pl